Szkoła Podstawowa nr 2

Nasi uczniowie Finalistami Małopolskich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów!


Małopolskie Konkursy Przedmiotowe składają się z 3 etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego.


Uczniowie, którzy zakwalifikują się do etapu wojewódzkiego oraz uzyskają co najmniej 50% możliwych punktów do zdobycia na tym etapie otrzymują tytuł finalisty.  Tytuł laureata otrzymują uczniowie, którzy w etapie wojewódzkim uzyskają co najmniej 85% punktów, ale liczba laureatów nie może przekroczyć 20% liczby uczestników etapu wojewódzkiego.


W etapie wojewódzkim Adam uzyskał 72% punktów możliwych do zdobycia, natomiast Jan 85% i do tytułu laureata zabrakło mu zaledwie 2 punktów.


Serdecznie gratulujemy i życzymy Adamowi i Jankowi dalszych sukcesów!


Opiekunem uczniów jest mgr inż. Anna Biel.