Szkoła Podstawowa nr 2

JESTEŚMY KLASĄ VII – ZAJĘCIA INTEGRACYJNE


Integrowanie grupy to bardzo ważny element w procesie tworzenia nowego zespołu klasowego.  Wspólne wrześniowe wyjście i zajęcia w terenie, pomogły uczniom 7A zaadoptować się do nowych warunków w nowej szkole i klasie. Całodniowy pobyt w bacówce był czasem intensywnych rozmów, gier oraz zabaw, licznych żartów i wspólnego pieczenia kiełbasek.  A ponieważ podczas zabawy  też można się uczyć, to znaleźliśmy moment na przypomnienie sobie zasad udzielania pierwszej pomocy oraz ćwiczenia na fantomie.


Za naszą biesiadę bardzo dziękujemy Rodzicom, a zwłaszcza pani Elżbiecie Opyd – mamie Tomka, która była pomysłodawcą i naszym przewodnikiem podczas wyjścia.


J. Klimek