Szkoła Podstawowa nr 2

Rekrutacja do projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce IIOd 7.01.2019r. do 11.01.2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem Prowadzona jest rekrutacja uczniów klasy VIII do projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.


Zadanie  realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Działania projektowe będą skoncentrowane na wsparciu rozwoju branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego, we współpracy z instytucjami edukacyjnymi oraz środowiskiem gospodarczym i naukowym.


W SP nr 2 w Krościenku nad Dunajcem projekt obejmuje zajęcia warsztatowe i konsultacje indywidualne

z doradcą zawodowym.


Joanna Pyrdoł