Szkoła Podstawowa nr 2

Poznajemy książki dla dzieci


Podczas wizyty w bibliotece szkolnej dzieci z klasy drugiej brały udział w lekcji bibliotecznej.


Na stolikach rozłożone były książki: bajki, baśnie, opowiadania, komiksy, wierszyki, książki obrazkowe,  a także kilka powieści i tomików poezji. Każdy uczeń miał wybrać dla siebie jedną książkę, którą chciałby przeczytać. Książki można brać do ręki i przeglądać.


Uczniowie uzasadniali, czym kierowali się wybierając książkę i dlaczego nie zdecydowali się na pozostałe. Dzieci zwracały uwagę na ilustracje, informacje na okładce, spis treści, stronę tytułową.


Wybierając lekturę kierowały się liczbą ilustracji, ich kolorystyką. Dowidziały się, jakie są rodzaje ilustracji (kolorowe, czarno-białe, fotografie) oraz jakie jest ich znaczenie (książka staje się ładniejsza, podnoszą jej estetykę, zachęcają do lektury, są plastycznym odpowiednikiem wydarzeń opisanych w tekście).


Na zakończenie zajęć uczniowie pochwalili się umiejętnością ładnego czytania. Po kolei odczytywali głośno fragment z wybranej przez siebie pozycji.


A. Ryczek-Mróz