Szkoła Podstawowa nr 2

POLICJA W SZKOLE


W zajęciach z mł. asp Łukaszem Bańką - dzielnicowym oraz asp. szt. Krzysztofem Dolańskim - Asystentem Zespołu ds. Wykroczeń z Komisariatu Policji w Krościenku n.D uczestniczyli uczniowie klasy VII oraz klas II i III gimnazjum. Profesjonalnie przygotowany wykład połączony był z prezentacją multimedialną filmów dotyczących tematyki spotkania.


Funkcjonariusze przypomnieli młodzieży o obowiązku szkolnym i konsekwencjach prawnych wynikających z jego niespełniania, następstwach w przypadku znieważenia nauczyciela a także problemie pojawiających się zachowań agresywnych i przemocy wobec rówieśników. Ważnym aspektem spotkania były zagrożenia, zarówno te, na które młodzież narażona jest w sieci jak i zagrożenia wynikające z sięgania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.


Szczególny nacisk położony został na NSP, czyli nowe substancje psychoaktywne tj. dopalacze. Uczniowie uświadomieni zostali również o odpowiedzialności wynikającej ze stosowania przemocy, zachowań agresywnych, rozbojów i demoralizacji.Oprac.  Magdalena Wojtarowicz

Pedagog szkolny