Szkoła Podstawowa nr 2

Trening dobrej komunikacji


Uczniowie klasy VII spotkali się w minionym tygodniu z P. Piotrem Pietruszą, psychologiem, psychoterapeutą, trenerem umiejętności społecznych. Dwudniowe warsztaty obejmowały zakres umiejętności społecznych i konstruktywnej komunikacji w grupie zadaniowej.Uczniowie mieli okazję lepiej się poznać i zintegrować w środowisku szkolnym. Zabawowa forma nauki wniosła wiele uśmiechów i pozytywnego spojrzenia na otaczającą siódmoklasistów rzeczywistość. Efektywne, poprawne, zrozumiałe, pozytywne porozumiewanie się między ludźmi jest przecież jedną z bardziej istotnych umiejętności w dzisiejszym świecie. Pozwala na bycie zrozumianym, wysłuchanym, dobrze traktowanym. Pozwala na zrozumienie, wysłuchanie i dobre traktowanie innych.Mamy nadzieję, że udział w zajęciach poprawi funkcjonowanie uczniów w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.


Warsztaty były współfinansowane w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.Opracowanie i zdjęcia

Magdalena Wojtarowicz

pedagog szkolny