Szkoła Podstawowa nr 2

Nowy plac zabaw


Przy Punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D został zmodernizowany plac zabaw w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko nad Dunajcem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji zostały zainstalowane na placu nowe urządzenia: 2 urządzenia wielofunkcyjne, huśtawka, karuzela, sprężynowce;  ogrodzenie oraz wykonana została bezpieczna nawierzchnia. Koszt inwestycji wyniósł 153.023,25 zł, z czego 63.560,00 zł stanowi dofinansowanie we środków EFS oraz 89.463,25 zł środki własne Gminy.


W ramach środków własnych Gminy, zostały również zmodernizowane schody i zamontowane pochwyty na schodach oraz wymieniono drzwi wejściowe do Punktu przedszkolnego. Koszt inwestycji wyniósł 21.000,00 zł.