Szkoła Podstawowa nr 2

Archipelag Skarbów dla uczniów klas trzecich


„Archipelag Skarbów” to program profilaktyki zintegrowanej, który realizowany był w klasach trzecich naszego gimnazjum.


Program ten jest uzupełnieniem i wzmocnieniem szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego. Podczas dwudniowych warsztatów młodzież poszukiwała skarbów, którymi były: głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Trenerzy zachęcali do zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i alkoholu, a także przemocy. Program zachęcał do mądrego podejścia do miłości oraz odpowiedzialności za własną seksualność.


Opracowanie i zdjęcia

M. Wojtarowicz  - pedagog szkolny