Szkoła Podstawowa nr 2

Zarażamy wolontariatem… już od klasy I


Tuż przed feriami wolontariusze działający w naszej szkole, a współpracujący ze Stowarzyszeniem Sursum Corda, odwiedzili klasę pierwszą. Dzieci dowiedziały się, na czym polega praca wolontariusza, chętnie brały udział w zabawach organizowanych przez DobroDuszki. Na pamiątkę otrzymały kolorowe baloniki i kalendarze. W zamian obdarzyły starszych kolegów nie tylko uśmiechem, ale tysiącem serdecznych uścisków.


J. Pyrdoł