Szkoła Podstawowa nr 2

Sport w naszej szkole /akt./

Sport w naszej szkole /akt./

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem, uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo-...

Czytaj więcej

Projekty unijne

Projekty unijne

W październiku 2011 r. Gmina Krościenko nad Dunajcem przystąpiła do realizacji kolejnego projektu...

Czytaj więcej

Wyzwiska bolą tak jak ciosy – o przemocy słownej w klasach drugich


Zachowania agresywne świadczą tak naprawdę o słabości dzieci i młodzieży i braku umiejętności radzenia sobie z kumulacją negatywnych uczuć. Coraz częściej dorastająca młodzież wyśmiewa, szykanuje słabszych kolegów, używa wulgarnego słownictwa. Wybuchy złości i gniewu wynikają nie tylko z kryzysu tożsamości w wieku dorastania. Na agresję wpływa także środowisko wychowawcze i rówieśnicze, wzorce propagowane w mediach, brutalne gry komputerowe, chęć zaimponowania innym, podbudowania własnej samooceny i wzbudzenia respektu wśród rówieśników. Agresja słowna obecna jest w dużej mierze w Internecie.


Podczas spotkania gimnazjaliści rozmawiali m.in. o tolerancji dla inności i wzajemnej akceptacji, mimo niedoskonałości i wad, o sposobach radzenia sobie ze stresem, asertywności, umiejętności konstruktywnego rozładowywania gniewu i frustracji.


Opr. i zdjęcia Magdalena Wojtarowicz

Pedagog szkolny