Szkoła Podstawowa nr 2

Informacje dla rodzicówINFORMACJE DLA RODZICÓW - 2018/2019


INFORMACJA O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM 2019


Drodzy Rodzice!

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy wszystkich rodziców na spotkania wywiadowcze według ustalonego harmonogramu. Na tydzień przed planowanym spotkaniem przekażemy Państwu informację w dzienniku elektronicznym.


Spotkania wywiadowcze:


18 IX 2018 r. godz. 17:00 (wtorek)22 XI 2018 r. godz. 15:00 - 18:00 (czwartek) - ZMIANA
spotkania indywidualne z wychowawcami klas


8 I 2019 r. godz. 17:00 (wtorek)


2 IV 2019 r. godz. 15:00 - 18:00 (wtorek) -
spotkania indywidualne z wychowawcami klasDodatkowo! Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z możliwości indywidualnej rozmowy z Dyrekcją, wychowawcami klas, nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku n.D.

W niżej przedstawionych terminach nauczyciele wszystkich przedmiotów będą do Państwa dyspozycji. W czasie indywidualnych spotkań będzie można uzyskać bieżące informacje o postępach dziecka w nauce i zachowaniu.Dyżury nauczycieli (wtorki):


11. 12. 2018 r. w godz. 16:00 - 17:00
14. 05. 2019 r. w godz. 16:00 - 17:00Informacje dodatkowe:


Składka ubezpieczeniowa: 35 zł.

Komitet rodzicielski: 40 złStatut


Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2


Szczegółowe kryteria oceny z zachowania


Regulamin korzystania z dotacyjnych podręczników szkolnych


Regulamin "Chodzę bo lubię"


Szkolny system dyscyplinarny


Regulamin przydziału do grup z języka angielskiego


Regulamin dowożenia uczniów


Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw


Regulamin korzystania z szatni


WYMAGANIA EDUKACYJNE


Lekcje

1 lekcja: 8.00   - 8.45

2 lekcja: 8.50   - 9.35

3 lekcja: 9.45   - 10.30

4 lekcja: 10.40 - 11.25

5 lekcja: 11.35 - 12.20

6 lekcja: 12.35 - 13.20

7 lekcja: 13.25 - 14.10

8 lekcja: 14.15 - 15.00