Szkoła Podstawowa nr 2

Organizacja roku szkolnego 2018/20193 września 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

23 - 31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

14 - 27 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe w naszym województwie

18 - 23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

kwiecień 2019 r.

Egzaminy gimnazjalne:

- część humanistyczna - 10 kwietnia - godz. 9:00 (środa)

- część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia - godz. 9:00 (czwartek)

- język obcy nowożytny - 12 kwietnia - godz. 9:00 (piątek)

kwiecień 2019 r.

Egzamin ósmolkasisty:

- język polski - 15 kwietnia - godz. 9:00 (poniedziałek)

- matematyka - 16 kwietnia - godz. 9:00 (wtorek)

- język obcy nowożytny - 17 kwietnia - godz. 9:00 (środa)

21 czerwca 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych