Szkoła Podstawowa nr 2

Wymagania edukacyjne


Język polski

Rok I

Rok II

Rok III

Matematyka

Rok I

Rok II

Rok III

Fizyka

Rok I

Rok II

Rok III

Chemia
Wszystkie lata
Biologia
Wszystkie lata
Geografia

Rok I

Rok II

Rok III

Informatyka

Rok I

Rok II

WOS

Rok II

Rok III

Historia
Wszystkie lata
Język niemiecki
Wszystkie lata
Język angielski
Wszystkie lata
Technika
Wszystkie lata
Plastyka
Wszystkie lata
Muzyka
Wszystkie lata
Wychowanie fizyczne
Wszystkie lata
Edukacja bezpieczeństwa
Wszystkie lata