Szkoła Podstawowa nr 2

VIiI Międzygimnazjalny Powiatowy Konkurs Recytatorski utworów Jana Pawła II - 2011 r.


22 marca 2011 roku gościliśmy w naszej szkole miłośników twórczości Jana Pawła II, którzy wzięli udział w VIII Międzygimnazjalnym Powiatowym Konkursie Recytatorskim Utworów Jana Pawła II. Już od momentu nadania Publicznemu Gimnazjum w Krościenku n. D. , w roku 2003, imienia Jana Pawła II, organizujemy coroczne konkursy poświęcone osobie Patrona naszej szkoły. Mają one zasięg powiatowy i wojewódzki. Cieszą się uznaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli.

W tym roku na Konkurs Recytatorski przybyli do nas gimnazjaliści z: Gronkowa, Zubrzycy Górnej, Starego Bystrego oraz Ochotnicy Dolnej. Komisja konkursowa, do której organizatorzy zaprosili również opiekunów młodzieży, oceniła zaprezentowane recytacje, zwracając uwagę na: interpretację tekstu, naturalność wypowiedzi, poprawność dykcji oraz ogólny wyraz artystyczny. Wyniki konkursu ogłosił przewodniczący komisji, ks. Janusz Stopiak z Gimnazjum w Zubrzycy Górnej. Laureatami zostali:

I miejsce – Sylwia Bartkowiak z Zubrzycy Górnej oraz Angelika Bochnak z Krościenka n. D. ;
II miejsce – Adriana Jamińska z Ochotnicy Dolnej;
III miejsce – Anna Galica ze Starego Bystrego.


Wyróżnienia otrzymały: Karolina Chlipała z Ochotnicy Dolnej oraz Sylwia Pajkos z Zubrzycy Górnej.


Na zakończenie, Dyrektor Gimnazjum, Pani Wiktoria Sydoriak, wręczyła uczniom dyplomy uczestnictwa w konkursie, a nauczycielom podziękowania za przygotowanie młodzieży oraz za pracę w komisji oceniającej recytacje. Zaprosiła także laureatów na uroczyste obchody Święta Szkoły (18 maja), podczas których zostaną im wręczone nagrody książkowe. Wszystkich gimnazjalistów zachęciła do udziału w VI Międzygimnazjalnym Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II, również organizowanym przez nasze Gimnazjum, a zaplanowanym na 28 kwietnia 2011 roku.

Danuta Schabowska