Szkoła Podstawowa nr 2

Noc naukowców


     W dniu 28 września 2012 roku uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających z geografii oraz biologii i chemii wzięli udział w Małopolskiej Nocy Naukowców. W tym celu 24 osobowa grupa uczniów naszego Gimnazjum wraz ze swoimi opiekunami panią Wiesławą Dolańską, panią Anną Biel oraz panią Bożeną Chlebek udała się do Krakowa, aby najpierw odwiedzić Akademię Górniczo – Hutniczą, a tam Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - Katedrę Maszyn Górniczych oraz Politechnikę Krakowską – Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej i Wydział Inżynierii Lądowej i Budownictwa.


      Małopolska Noc Naukowców umożliwiła nam spotkania z naukowcami w laboratoriach oraz salach wykładowych. W Akademii Górniczo – Hutniczej uczestniczyliśmy w zajęciach prowadzonych w kopalni doświadczalnej, którą przemierzyliśmy i gdzie poznaliśmy zagadnienia pracy maszyn i urządzeń górniczych. W Politechnice Krakowskiej odwiedziliśmy laboratoria chemiczne, gdzie uzyskaliśmy odpowiedzi na nurtujące nas pytania „dlaczego?” i „jak to się dzieje?” podczas spotkania z chemią żywiołów, czy chemią urządzeń mierniczych. Mogliśmy również poznać tajniki nowoczesnego budownictwa i atuty zawodu inżyniera.


     Uczestnictwo w Nocy Naukowców pozwoliło odwiedzić nam miejsca niedostępne na co dzień, a także przybliżyło zawód naukowca i zachęciło do wyboru w przyszłości tego zawodu.