Szkoła Podstawowa nr 2

Naukowcy z Gimnazjum w drodze po wiedzę...


W listopadzie 2012 roku grupa młodych naukowców z kół rozwijających z geografii oraz biologii i chemii wraz ze swoimi opiekunami Wiesławą Dolańską i Anną Biel udała się do Krakowa w celu zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.


Najpierw odwiedziliśmy Uniwersytet Rolniczy im. Huga Kołłątaja, a tam Centrum Edukacji Gleboznawczej, gdzie wzięliśmy udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistę z zakresu gleboznawstwa mgr inż. Piotra Pacanowskiego. Zobaczyliśmy i poznaliśmy prawdziwe przekroje głównych typów gleb Polski oraz Europy, ich środowisko i otaczające je krajobrazy. Przebywanie w Centrum umożliwiło nam obejrzeć oryginalne monolity wypreparowanych i utrwalonych plastrów gleby pobranych z różnych miejsc Europy. W sposób łatwy i przyjemy mogliśmy zrozumieć zmienność gleb w różnych strefach klimatycznych.


Następnie udaliśmy się na Uniwersytet Pedagogiczny do Instytutu Geografii, gdzie wysłuchaliśmy interesującego wykładu dr Roberta Guzika pt. „Europejska przestrzeń gospodarcza”. Poszerzyliśmy swoją wiedzę o Unii Europejskiej, jej zróżnicowaniu społecznym i gospodarczym.


Comiesięczne wyjazdy młodych naukowców to nowa propozycja Publicznego Gimnazjum w Krościenku nad Dunajcem dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi, chemią, fizyką i matematyką. Tematyczne wizyty na poszczególnych wydziałach krakowskich uczelni wyższych, udział w atrakcyjnych warsztatach i pokazach pomagają rozwijać zainteresowania i poszerzać swoje horyzonty.


W. Dolańska