Szkoła Podstawowa nr 2

KLUB NAUKOWCÓW ZDOBYWA WIEDZĘ NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM


Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II należący do Klubu Młodych Naukowców w środę 29 stycznia udali się do Katowic, aby tam na Uniwersytecie Śląskim – Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska wziąć udział w warsztatach i ćwiczeniach pt. Genetycznie modyfikowane organizmy – korzyści i zagrożenia.     


Zajęcia prowadzone przez prof. dr hab. Piotr Skubałę pozwoliły młodzieży poznać przemysłowe, rolnicze, etyczne, ekologiczne i społeczne aspekty stosowania roślin genetycznie modyfikowanych. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o genetycznie modyfikowanych organizmach, a także poznali odpowiedź na nurtujące współczesnych ludzi pytanie – Czy GMO – to dobro społeczne czy prywatne?


W. Dolańska, A. Biel