Szkoła Podstawowa nr 2

Spotkanie z twórcą ludowym Janem Kubikiem


    W ramach projektu odbyło się spotkanie z twórcą ludowym Panem Janem Kubikiem, który przedstawił młodzieży regionalne instrumenty muzyczne – trombitę i gęśle, a także zapoznał uczniów z elementami stroju i zajęciami górali pienińskich. Młodzież z zainteresowaniem uczestniczyła w warsztatach, angażując się we wspólny śpiew, taniec i próby gry na trombicie.


Filmy ze spotkania:

Część I


Część II

jaskubik2 przez gimkros