Szkoła Podstawowa nr 2

Wizyta na starym cmentarzuUczniowie biorący udział w projekcie "Uchronić od zapomnienia" odwiedzili zapomniany epidemiczny cmentarz pod Tylką. Pochodzi on z XIX w. i jest jedynym tak dobrze zachowanym przykładem nekropolii cholerycznej w Gminie Krościenko n. D.

Sam cmentarz jest unikalnym świadectwem dramatycznych i dzisiaj mało już zrozumiałych wydarzeń związanych z dawnymi epidemiami. Przez całe stulecia stanowiły one ogromne zagrożenie dla lokalnych społeczności, gdyż masowo niosły śmierć, zostawiając za sobą wyludnione osady, strach nielicznych ocalonych i głębokie zbiorowe mogiły kopane z dala od domów. Te ponure miejsca lokalizowano najczęściej na odludziu, oznaczano prostymi krzyżami lub kapliczkami i raczej nigdy nie odwiedzano, co powodowało, że stopniowo ulegały zniszczeniu i zapomnieniu. Obawiano się poruszenia ziemi, co – według przesądów – grozić miało powtórnym "uwolnieniem demona moru, rażącego okrutnymi i śmiertelnymi strzałami zarazy”.


Kiedyś o cmentarz dbał nieżyjący już ks. Jan Pytel, a od 2002 r., stała opieka nad nim jest sprawowana przez uczniów Publicznego Gimnazjum. Od tego czasu odwiedzają oni cmentarz dwukrotnie w ciągu roku: zawsze pod koniec października i w czerwcu. Oczyszczają z chwastów kamienny murek, wycinają trawę i grabią liście. Przy okazji poznają przeszłość swojego regionu oraz wiążące się z nią epizody wielkiej historii Europy, bo właśnie takimi były Czarna Śmierć z 1348 r. oraz „klątwa bogini Kali” – jak nazywano w XIX w. przybyłą z Indii cholerę. 


Uczniowie zostali zapoznani z jednym z zagadnień przeszłości Gminy Krościenko n. Dunajcem – problematyką dawnych epidemii. Wcześniej obejrzeliśmy fragment filmu „Czarna Śmierć”, który przybliżył uczniom w/w tematykę. Następnie wybraliśmy się na  cmentarz. Poznaliśmy jego historię, jak również dzieje epidemii dżumy i cholery z 1710 r. i 1873 r., które dotkliwie spustoszyły tereny południowej Małopolski.