Szkoła Podstawowa nr 2

Marian Knutelski


Wywiad z Panem Marianem Knutelskim, rzeźbiarzem ludowym z Grywałdu.