Szkoła Podstawowa nr 2

Projekty unijneUnijne projektyUnijne projekty

W październiku 2011 r. Gmina Krościenko nad Dunajcem przystąpiła do realizacji kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA”. Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II wezmą udział w warsztatach filmowo-regionalnych, czego efektem ma być nie tylko poznanie przeszłości, zabytków kultury materialnej i etnografii Pienin, ale i zdobycie umiejętności tworzenia profesjonalnego filmu promocyjno – informacyjnego, który ma powstać na zakończenie projektu.

Dwa lata temu praktycznie wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum w Krościenku n. Dunajcem uczestniczyli w projekcie „Z Pienin po marzenia” o wartości ponad 480 000 zł. Obecnie nasza Gmina zakwalifikowała się do kolejnego, bardzo ciekawego programu „Uchronić od zapomnienia”. To nie tylko ważny element stałego poszerzania oferty szkoły, ale i interesująca propozycja dla uczniów, którzy są zainteresowani poznaniem przeszłości, kultury ludowej i zabytków naszej Gminy oraz nowoczesną sztuką tworzenia filmu promocyjnego, który jako produkt finalny powstanie w czerwcu 2012 r. – mówi Wójt Stanisław Gawęda.

Projekt zawiera organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, na realizację których – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Gmina otrzymała kwotę w wysokości 49 931,88 zł. Pokryje to w całości koszt zaplanowanych działań.

W okresie od października 2011 r. do końca czerwca 2012 r. młodzież Gimnazjum będzie mogła uczestniczyć w warsztatach regionalnych oraz w zajęciach filmowo – wyjazdowych w Krakowie, gdzie pod okiem instruktorów uczniowie zdobędą podstawy tworzenia kadru, ujęcia, sceny, planu oraz montażu filmu. Wszystkie zajęcia prowadzone będą innowacyjną metodą projektu. W tym celu zostaną zakupione również programy Pinnacle Studio HD Ultimate Collection i Corel Video Studio Pro x4, profesjonalna kamera cyfrowa z osprzętem, telewizor LCD z uchwytem, odtwarzacz multimedialny, dysk zewnętrzny oraz drukarka atramentowa, które po zakończeniu projektu zostaną na stałe w szkole.

Odbędą się również zajęcia w terenie, podczas których uczniowie przeprowadzą wywiady z mieszkańcami Pienin i Gorców oraz zbiorą materiały potrzebne do montażu filmów, a być może eksponaty, które wzbogacą zbiory szkolnej izby regionalnej. Wszystkie zajęcia i wyjazdy organizowane w ramach projektu „Uchronić od zapomnienia” będą finansowane ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Oznacza to, że młodzież gimnazjalna nie poniesie żadnych kosztów. Również w ramach projektu będzie zapewniony dowóz uczniów na zajęcia pozalekcyjne do Gimnazjum.

Wiesława Dolańska

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Prezentacja


AKTUALNOŚCI:

Warsztaty w Krakowie

Wywiad z pensjonariuszami Hospicjum Bł. Brata Alberta w Grywałdzie

Wizyta na starym cmentarzu

Koncert kolęd - nagranie

Warsztaty z twórcą ludowym Arturem Majerczakiem

Wyskubek

Spotkanie z twórcą ludowym Janem Kubikiem

Wywiad z Panem Marianem Knutelskim, rzeźbiarzem z Grywałdu.

Z wizytą w bacówce u Państwa Lucyny i Wiesława Hryców - Grywałd

Odwiedzamy Pana Augustyna Findurę


Film nr 1 - Z wizytą w Pieninach i Gorcach