Szkoła Podstawowa nr 2

Sport w naszej szkole /akt./

Sport w naszej szkole /akt./

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem, uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo-...

Czytaj więcej

Projekty unijne

Projekty unijne

W październiku 2011 r. Gmina Krościenko nad Dunajcem przystąpiła do realizacji kolejnego projektu...

Czytaj więcej

NOE


Program profilaktyczny „NOE”Dnia 8 grudnia 2009 r. wszyscy uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w edukacyjnym programie profilaktycznym „Noe”. Poprzez udział w programie młodzież zdobyła podstawowe wiadomości o uzależnieniu od alkoholu, funkcjonowaniu dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym i czynnikach predysponujących do sięgania po alkohol. Prowadzący spotkanie skoncentrowali się głównie na zmianie niekorzystnych przekonań normatywnych młodzieży dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych (wszyscy oczekują ode mnie, żebym pił, brał). Kształtowali także umiejętność radzenia sobie z naciskiem grupowym.

Program, oprócz dostarczenia uczniom konkretnej wiedzy, wyzwolił w nich dużą ilość emocji poprzez odgrywanie różnych ról i z pewnością przyczyni się do zmiany postaw młodzieży gimnazjalnej wobec różnego rodzaju używek.
Jest to program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Realizację programu sfinansowała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krościenku n.D.

Pedagog szkolny Bożena Chlebek

 

NOENOENOENOE