Szkoła Podstawowa nr 2

Sport w naszej szkole /akt./

Sport w naszej szkole /akt./

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem, uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo-...

Czytaj więcej

Projekty unijne

Projekty unijne

W październiku 2011 r. Gmina Krościenko nad Dunajcem przystąpiła do realizacji kolejnego projektu...

Czytaj więcej

Koło Filmowe

Koło Filmowe

  Projekty unijne

Czytaj więcej

Tydzień przeciw agresji

 

Tydzień przeciw agresjiNIE ULEGAJ ŻADNEJ PRESJI – ŻYJ BEZ AGRESJI”

Już po raz kolejny w naszym Gimnazjum był realizowany projekt: „Tydzień przeciwko agresji i przemocy”. W czasie tego tygodnia, który stanowił punkt wyjścia do walki z agresją i przemocą, uczniowie uświadamiali sobie przyczyny i konsekwencje takich właśnie zachowań oraz poznawali konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością. W czasie lekcji języka polskiego w formie pisemnej redagowali list, przemówienie oraz wypracowanie na temat agresji. Na lekcjach wychowawczych projektowali działania mające na celu walkę z agresją i przemocą w szkole. Na spotkaniach z funkcjonariuszem Policji Komisariatu w Krościenku n. D, uczniowie zostali zapoznani z prawnymi konsekwencjami stosowania przemocy.      

W ramach akcji zostały ogłoszone dwa konkursy: na wiersz lub piosenkę profilaktyczną oraz na plakat pod hasłem: „Nie ulegaj żadnej presji – żyj bez agresji”. Pierwsze miejsce w konkursie wokalnym zajęły uczennice klasy IIIb: Katarzyna Wolska i Justyna Zachwieja, drugie miejsce komisja przyznała uczennicy klasy II a - Adriannie Smoleń, a trzecie uczniom z klasy IIa: Kamilowi Konopce, Patrycji Windak, Edycie Bobli i Kindze Jamie. W konkursie poetyckim pierwsze miejsce zajęły: Honorata Zając z klasy Ic oraz Marzena Kacwin z klasy Ia. Najlepszy plakat wykonała klasa IIIc i zdobyła pierwsze miejsce. Przez cały czas trwania akcji uczniowie byli informowani o potrzebie, a zarazem konieczności reagowania na otaczającą nas agresję.

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego środa została ogłoszona „Dniem bez wulgaryzmów”, a poniedziałek „Dniem zielonym”. Uczniowie i nauczyciele ubrali się na zielono, manifestując w ten sposób, że nie zgadzają się na agresję i przemoc. Na zakończenie „Tygodnia przeciwko agresji i przemocy” Samorząd Uczniowski pod opieką mgr Wiesławy Dolańskiej we współpracy z pedagogiem szkolnym mgr Bożeną Chlebek przygotowali przedstawienie pt.: „Dziwny jest ten świat”. W czasie apelu całej społeczności szkolnej zostały zaprezentowane autorskie wiersze oraz piosenki. Odbyła się również prezentacja multimedialna pt.: „Stop cyberprzemocy”, po której Komendant Komisariatu Policji w Krościenku n. D przedstawił konsekwencje prawne stosowania różnych form cyberprzemocy. Na zakończenie zwycięzcom konkursów wręczono dyplomy oraz drobne upominki. „
Tydzień przeciwko agresji i przemocy” skończył się, ale agresji i przemocy zawsze będziemy mówić zdecydowanie „NIE!”.

Pedagog szkolny
Bożena Chlebek