Szkoła Podstawowa nr 2

Rok szkolny 2012/2013


ABSOLWENCI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

IM. JANA PAWŁA II

W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM
2012/2013


KLASA III A KLASA III B KLASA III C KLASA III D
Karolina Bańkosz
Magdalena Batkiewicz
Krzysztof Chryc
Patrycja Barnaś
Szymon Dutka
Marcin Bąk
Szymon Chryc
Beata Bobla
Jakub Gaweł
Patryk Choroba
Daniel Czyszczoń
Grzegorz Czepiel
Konrad Gołdyn
Natalia Chrobak
Joanna Czyszczoń
Dawid Delimata
Lucyna Hryc
Tomasz Ciesielka
Natalia Firek
Marcin Hryc
Adrian Jandura
Dawid Ciesielski
Kamil Kozielec
Michał Jabłoński
Joanna Jaworska
Kamil Dyda
Patrycja Kubik
Marcin Jankowski
Marzena Kacwin
Michał Dyda
Jacek Plewa
Kinga Kamińska
Sylwia Kurta
Marzena Dziurna
Piotr Plewa
Tomasz Knutelski
Dominik Potaśnik
Łukasz Hamerski
Ryszard Plewa
Dawid Królczyk
Klaudia Rusin
Jakub Hryc
Natalia Salamon
Katarzyna Kuruc
Zygmunt Soliwoda
Joanna Hryc
Piotr Salamon
Karol Kwak
Mateusz Trzesała
Jankowski Sławomir
Rafał Tokarczyk
Rafał Kwaśnica
Piotr Vončina
Anna Jurek
Patrycja Waksmundzka
Anna Maciaś
Szymon Waksmundzki
Sabina Machała
Ewelina Waligóra
Marcin Milczarek
Tomasz Waksmundzki
Ewa Mikołajczyk
Natalia Waligóra
Urszula Pełczak
Aleksandra Wolska
Piotr Pichniarczyk
Krystian Walkowicz
Syslwester Pichniarczyk
Michał Wolski
Sebastian Potaśnik
Honorata Zając
Jakub Potaśnik
Dawid Zygar
Krystyna Tkaczyk

Jacek Ptak

Daniel Wójcik

Michał ZachwiejaKatarzyna Zięba

Absolwenci 2011
Absolwenci 2011
Absolwenci 2011
Absolwenci 2011


#e2c890

KLASA III A KLASA III B KLASA III C KLASA III D
Wojciech Bartyzel Ryszard Błażusiak Maciej Bańkosz Paulina Bąk
Michał Bąk Agnieszka Brzeźnia Piotr Bratkowski Mirosław Błażusiak
Jan Błażusiak Natalia Cebula Zofia Ciureja Kinga Cepuch
Łukasz Błażusiak Paweł Cebula Urszula Chlipała Marcin Cepuch
Sebastian Ćwiertniewicz Krzysztof Chrobak Damian Dyda Klara Ciureja
Marcin Czyszczoń Magdalena Czerwiec Teresa Gąsiorowska Marcin Dyda
Agnieszka Darlewska Krzysztof Czubiak Szymon Głuc Grzegorz Hamerski
Kinga Delimata Kinga Dębska Dariusz Jandura Emilia Jandura
Piotr Dyda Paulina Firek Maria Klimczak Barbara Jankowska
Stanisława Gabryś Joanna Gawęda Karolina Kłosowska Krzysztof Klimczak
Piotr Galiczowski Bogusława Hryc Rafał Konopka Aneta Knutelska
Łukasz Góras Wojciech Hryc Maria Kowalczyk Piotr Kozłecki
Kinga Gurbiel Małgorzata Jandura Agnieszka Krężel Mateusz Krężel
Damian Hryc Katarzyna Komorek Stanisław Oleś Krzysztof Królczyk
Magdalena Karch Halina Krężel Katarzyna Orkisz Piotr Krzepowski
Roman Kita Kinga Kubik Maciej Pcion Agnieszka Malik
Mateusz Klag Krzysztof Kubik Damian Pitwor Iwona Niezgoda
Michał Koterba Paweł Ligas Michał Ponicki Edyta Nowaczyk
Ilona Kozłecka Tomasz Orkisz Aneta Setlak Marcin Orkisz
Ewa Krzysztoforska Adam Cisowski Katarzyna Stróżczyk Tomasz Topolski
Lucyna Oleś Maria Pawłowska Ewa Tkaczyk Marek Walkowski
Agata Pierzga Łukasz Waksmundzki Dawid Tokarczyk Małgorzata Witkowska
Maria Pierzga Krzysztof Wojtaszek Małgorzata Wojtaszek Izabela Wojtaszek
Kinga Ptak Marcelina Wojtaszek Radosław Wojtaszek Wojciech Wolski
Mateusz Stawowiak Damian Wojtyczka Szczepan Wójcik Iwona Ziemianek
Krzysztof Tkaczyk Michał Wolski Janusz Zaziąbło Artur Zięba
Sabina Tkaczyk Grzegorz Zachwieja