Szkoła Podstawowa nr 2

Wykaz nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012


Dyrektor p. o. mgr inż. Anna Biel
Język polski

mgr Maria Kurpiel
mgr Barbara Kruszewska
mgr Krzysztof Koper

Matematyka

mgr Aleksandra Adamczyk
mgr Jolanta Krzepowska

Chemia

mgr Katarzyna Podgórska
mgr inż. Anna Biel

Biologia

mgr inż. Anna Biel
mgr Katarzyna Podgórska

Język angielski

mgr Barbara Haś
lic. Jolanta Klimek

Język niemiecki

lic. Anna Bieryt
mgr Kinga Szopińska

Informatyka

inż. Juliusz Firek

Historia

mgr Krzysztof Koper
mgr Zdzisław Soliwoda

Wiedza o społeczeństwie

mgr Wiesława Dolańska

Fizyka

mgr Ewa Mastalska
mgr Aleksandra Adamczyk

Geografia

mgr Wiesława Dolańska

Muzyka mgr Jolanta Ciesielka
Plastyka

mgr Ewa Majerczak

Zajęcia techniczne mgr Aleksandra Adamczyk
Wychowanie fizyczne

mgr Piotr Krążek
mgr Michał Gaweł
mgr Jolanta Ciesielka

Religia

ks. Alfons Górowski
ks. Leszek Michalik
ks. Henryk Homoncik

Pedagog szkolny

mgr Bożena Chlebek

Biblioteka

mgr Danuta Schabowska

Świetlica mgr Kinga Pawłowska
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Piotr Krążek
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Wiesława Dolańska