Szkoła Podstawowa nr 2

Wykaz nauczycieli w roku skolnym 2006/2007


Dyrektor mgr Jan Dyda
Wicedyrektor mgr Wiktoria Sydoriak

 

 


Język polski

mgr Barbara Kruszewska
mgr Maria Kurpiel
mgr Wiktoria Sydoriak
mgr Krzysztof Koper

Matematyka

mgr Jolanta Krzepowska
mgr Zofia Paczuska
mgr Monika Regiec

Chemia

mgr Zofia Chmielowska
mgr inż. Anna Biel

Biologia

mgr inż. Anna Biel

Język angielski

Barbara Mróz
Joanna Bużek

Język francuski mgr Aneta Pawłowska
Informatyka/Technika

mgr Czesław Wolski

Historia

mgr Krzysztof Koper
mgr Anna Ptak

Wiedza o społeczeństwie

mgr Wiktoria Sydoriak
mgr Anna Ptak

Fizyka

mgr Ewa Mastalska

Geografia

mgr Wiesława Dolańska

Muzyka

mgr Jolanta Ciesielka

Wychowanie fizyczne

mgr Anna Dyda
mgr Jan Dyda
mgr Piotr Krążek
mgr Wiesława Dolańska

Religia

ks. Alfons Górowski
ks. Stanisław Olszak

Pedagog szkolny

mgr Bożena Chlebek

Biblioteka

mgr Danuta Schabowska

Świetlica mgr Bożena Chlebek