Szkoła Podstawowa nr 2

Wykaz nauczycieli w roku skolnym 2001/2002


Dyrektor mgr Jan Dyda
Wicedyrektor mgr Anna Biel

 

 


Język polski

mgr Maria Kurpiel
mgr Barbara Kruszewska
mgr Krzysztof Koper

Matematyka

mgr Zofia Paczuska
mgr Jolanta Krzepowska
mgr Marek Salamon

Chemia

mgr inż. Anna Biel

Biologia mgr inż. Anna Biel
mgr Katarzyna Bochnak
Język angielski

mgr Emilia Topolska
Małgorzata Rojek
Marcin Kosidłowski

Język francuski mgr Aneta Wojtarowicz
Informatyka/Technika

mgr Czesław Wolski

Historia

mgr Krzysztof Koper
mgr Magdalena Fudala

Wiedza o społeczeństwie

mgr Krzysztof Koper
mgr Magdalena Fudala

Fizyka

mgr Ewa Mastalska

Geografia

mgr Wiesława Ponicka
mgr Wanda Kołek

Sztuka

mgr Ewa Majerczak

Wychowanie fizyczne

mgr Jan Dyda
mgr Anna Dyda
mgr Maria Ciężkowska
mgr Jolanta Góras

Religia

ks. Stanisław Olszak
ks. Benedykt Szlęzak

Pedagog szkolny

mgr Bożena Chlebek

Biblioteka

mgr Danuta Schabowska

Świetlica Teresa Pawłowska