Szkoła Podstawowa nr 2

uczniowie 2012/2013


Klasa Ia
Klasa Ib
Klasa Ic
Klasa Ia Klasa Ib Klasa Ic


Klasa IIa
Klasa IIb
Klasa IIc
Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIc


Klasa IIIa
Klasa IIIb
Klasa IIIc
Klasa IId
Klasa IIIa Klasa IIIb Klasa IIIc Klasa IIId