Szkoła Podstawowa nr 2

Uczniowie 2011/2012


Klasa Ia
Klasa Ib
Klasa Ic
Klasa Ia Klasa Ib Klasa Ic


Klasa IIa
Klasa IIb
Klasa IIc
Klasa IId
Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIc IId


Klasa IIIa
Klasa IIIb
Klasa IIIc
Klasa IIIa Klasa IIIb Klasa IIIc